01443 822666

Grwpiau Ysgolion

Mae gweithdai arobryn y Tŷ Weindio yn gwneud addysg treftadaeth yn hygyrch, yn gynhwysol ac yn hwyl!

Mae ein Rhaglen Dysgu Allgymorth yn dod â phrofiad hanes i’ch ysgol. Cyflwynir ein hamrywiaeth eang o weithdai hanesyddol gan ein Swyddog Dysgu (SAC) yn eich man dysgu. Mae ein sesiynau ymarferol sy’n seiliedig ar y cwricwlwm wedi’u cynllunio i gefnogi Cwricwlwm Drafft Cymru 2022 a dysgu trawsgwricwlaidd, a byddant yn dod â’ch pwnc hanesyddol yn fyw.

Oni nodir yn wahanol, mae ein holl weithdai yn addas ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen – Cyfnod Allweddol 2 ac maent yn cael eu teilwra yn unol â gofynion grŵp oedran a gofynion penodol.

Cymoedd Fictorianaidd

Rhuthr y Rhufeiniaid

Bywyd yn ystod y Rhyfel

Teganau dros y blynyddoedd

Y Nadolig yng Nghymru adeg Oes Fictoria

Yr hyn y mae athrawon yn ei ddweud…

Diolch i'r Tŷ Weindio am roi diwrnod trochi gwych i ni ar gyfer ein pwnc newydd.

Ysgol Gynradd Pengam

Cawsom amser gwych heddiw yn Amgueddfa Tŷ Weindio yn edrych ar arddangosfa Teganau dros y Blynyddoedd Cawsom lawer o hwyl yn edrych ar y Teganau a hyd yn oed mwy o hwyl yn chwarae â nhw.

Ysgol Gynradd Llysfaen

Roedd gan y disgyblion ddiddordeb brwd drwy gydol y sesiwn a chawsant gyfle i ddysgu am amrywiaeth o bynciau yr oeddem yn dechrau eu hastudio.

Ysgol Y Cribarth
Rhannwch y dudalen hon: