01443 822666

Teganau dros y blynyddoedd

Beth yw eich hoff degan? Eich Doli LOL? Eich trac Scalextric? Eich Playstation 4? Nid yw unrhyw un o’r rhain yn rhan o sesiwn Teganau dros y blynyddoedd, lle rydym yn archwilio cyfnodau pan oedd teganau’n symlach, heb wneud sŵn nac yn goleuo ac yn aml, mewn gwirionedd, yn fwy rhyfedd yr olwg.

Ond mae ein casgliad o deganau hanesyddol gwirioneddol ac ailadroddus yn dweud llawer wrthym am y plant a chwaraeodd â nhw a’r teuluoedd a’r cymunedau yr oeddent yn rhan ohonynt.

Mae Teganau dros y blynyddoedd yn ymwneud â chwarae rhydd; profi’r teganau i fyfyrio ar sut mae bywyd yn Ne Cymru wedi newid dros y 2000 o flynyddoedd diwethaf.

  • Darganfod hoff deganau plant mor bell yn ôl ag Oes y Rhufeiniaid.
  • Archwilio ein casgliad enfawr o deganau hanesyddol ac efallai y byddwch yn dod o hyd i ffefryn newydd.
  • Profi plentyndod drwy gydol hanes gan ddefnyddio gwisgoedd i sicrhau eich bod yn gweddu’n berffaith i’r cyfnod!

Deilliannau dysgu a chysylltiadau â’r cwricwlwm

(Cwricwlwm Drafft i Gymru 2022):

  • Bydd y dysgwyr yn dysgu i ymholi drwy ymchwilio i’r byd, y presennol a’r dyfodol, drostynt eu hunain.
  • Bydd y dysgwyr yn datblygu gwerthfawrogiad o dreftadaeth sy’n helpu i lunio eu hunaniaeth eu hunain.
  • Bydd y dysgwyr yn nodi heriau’r gorffennol, y cyfoes a’r disgwyl sy’n eu hwynebu hwy a’u cymunedau lleol, Cymru a’r byd ehangach.

Beth yw’r cynllun ar gyfer y gweithdy?

Sesiwn dwy awr yw Teganau dros y blynyddoedd, ond gallwch ychwanegu seibiannau pan fo angen.

Amser Gweithgaredd
45 munud Teganau o 2000, 200 a 50 mlynedd yn ôl: archwilio teganau mewn grŵp
30 munud Carwsél o chwarae rhydd: cyfle i brofi’r holl deganau!
20 munud Eich teganau: ydyn nhw’n well, yn waeth neu’n wahanol i’r teganau hanesyddol?
20 munud Pa gliwiau y mae’r teganau hyn yn eu rhoi i ni am y bechgyn a’r merched a arferai chwarae â nhw?

Beth yw’r pris?

£200 fesul sesiwn. Gostyngiadau ar gael ar gyfer archebion lluosog.

I archebu gweithdy cysylltwch â:

Swyddog Dysgu ac Allgymorth
Tŷ Weindio, Stryd Cross, Tredegar Newydd NP24 6EG
Ffôn: 01443 822 666
E-bost: quantf@caerphilly.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon: