01443 822666

Bywyd yn ystod y Rhyfel

Pan ddechreuodd y Rhyfel ym 1939, ychydig a sylweddolodd y dinistr y byddai’r gwrthdaro’n ei achosi i bobl Prydain. Cawsant eu dal yn eu hardal ryfel eu hunain: y Ffrynt Cartref.

Mae Bywyd yn Ystod y Rhyfel yn datgelu profiadau unigryw o ryfel llwyr yng Nghymru: o’r dinistr a’r tarfu i’r gobaith a’r camau cadarnhaol.

Mae’r gweithdy hwn yn cynnig cyfle i brofi bywyd ar y Ffrynt Cartref drwy arteffactau gwirioneddol o’r Ail Ryfel Byd, ynghyd â gwrthrychau sydd wedi’u hailgreu, ffynonellau gwreiddiol a hyd yn oed wers goginio; dognau yn unig, wrth gwrs!

  • Darganfyddwch realiti’r consgripsiwn yng Nghymru: llygod mawr a phopeth!
  • Archwilio canlyniadau rhyfedd a rhyfeddol (neu beidio) dogni.
  • Profwch pa mor ddychrynllyd oedd cyrchau o’r awyr a’u heffeithiau hirdymor ar Gymru a’i phobl.

Deilliannau dysgu a chysylltiadau â’r cwricwlwm

(Cwricwlwm Drafft i Gymru 2022):

  • Bydd y dysgwyr yn deall bod ymholi yn ymgais i ddeall y cyflwr dynol ac yn galluogi hunanfyfyrio, sy’n cyfrannu at eu hymdeimlad o le yn y byd.
  • Anogir y dysgwyr i adolygu’n feirniadol y ffyrdd y caiff digwyddiadau a phrofiadau eu cynrychioli a’u dehongli, gan ddefnyddio gwybodaeth i lunio eu safbwyntiau gwybodus eu hunain.
  • Mae’r dysgwyr yn deall sut y gall ffactorau amrywiol ddylanwadu ar ganfyddiadau a dehongliadau eu hunain ac eraill.

Beth yw’r cynllun ar gyfer y gweithdy?

Mae Bywyd yn Ystod y Rhyfel yn sesiwn ddwy awr.

Amser Gweithgaredd
40 munud Consgripsiwn i Gymru: a oedd hi’n well bod yn Fachgen Bevin?
20 munud Consgripsiwn i fenywod a pham na fyddai’n gweithio gyda ni
30 munud Rhyfel llwyr yng Nghymru: Blitz Abertawe
30 munud Dosbarth coginio; dognau yn unig

Beth yw’r pris?

£200 fesul sesiwn. Gostyngiadau ar gael ar gyfer archebion lluosog.

I archebu gweithdy cysylltwch â:

Swyddog Dysgu ac Allgymorth
Tŷ Weindio, Stryd Cross, Tredegar Newydd NP24 6EG
Ffôn: 01443 822 666
E-bost: quantf@caerphilly.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon: