01443 822666

Dysgu Ar-lein

Wedi’u creu yn unol â drafft Cwricwlwm i Gymru 2022, mae ein gweithdai ar-lein yn rhoi cipolwg ar hanes unigryw de Cymru. Wedi’u cynllunio i gefnogi dysgu yn yr ysgol a dysgu o bell, mae gweithdai ar-lein y Tŷ Weindio yn crafu o dan wyneb storïau hanes, wrth gael llawer o hwyl ar hyd y ffordd!

Croeso i Bootcamp, AD 43

Cofrestrwch i brofi sut brofiad oedd bod yn filwr yn y Fyddin Rufeinig yng Nghymru. O ddriliau’r fyddin i ymlacio yn y baddondy; archwiliwch fywyd milwyr Rhufain, gan gynnwys yr holl fanylion gwaedlyd!

Gwaith Heb Hwyl

Os ydych chi’n meddwl bod eich ysgol chi’n wael, rhowch gynnig ar fod yn blentyn yng Nghymru Oes Fictoria! P’un ai’n gweithio’n galed yn y pwll glo, gartref neu yn yr ysgol, byddwch yn dysgu pethau am blentyndod yn ystod oes Fictoria na fyddech yn eu dysgu yn yr ysgol... tan nawr.

Arwyr Angof yr Ail Ryfel Byd

Doedd dim byd gogoneddus am fywyd fel Bachgen Bevin ym meysydd glo de Cymru. Roedd yn waith llafurus, ac ar ben hynny roedd yn waith unig iawn, gyda’r cinio pecyn dognau a’r ofn parhaus o fomiau’r gelyn yn gwneud y swydd hon yn eithaf ofnadwy! Byddwch yn barod ar gyfer bwlio bwystfilaidd, llygod mawr ffiaidd a LLAWER o ddwst glo brwnt.

Gwybodaeth Cofrestru

Cyflwynir pob gweithdy gan ein Swyddog Dysgu (QTS). Mae sesiynau ar gael yn y fformatau canlynol:

Gweithdy 50 munud – £50

Gweithdy anymarferol a gyflwynir ar-lein sy’n blaenoriaethu rhyngweithio. Bydd mynediad gweledol at ein casgliad trin, ffynonellau gwreiddiol a llawer o symud yn sicrhau bod y grŵp yn mwynhau’r gweithdy llawn hwyl, wrth lynu at ganllawiau cadw pellter cymdeithasol.

Gweithdy 75 munud – £75

Gweithdy ymarferol a gyflwynir ar-lein sy’n cynnwys cael benthyg ein gwrthrychau hanesyddol. Caiff blwch o nwyddau a ddewiswyd yn arbennig ar gyfer y gweithdy ei anfon i’ch man dysgu 72 awr cyn y gweithdy, a chaiff ei gasglu ar ôl cwblhau’r gweithdy. Caiff yr holl wrthrychau eu glanhau’n briodol a’u rhoi mewn cwarantin cyn ac ar ôl eu defnyddio, er mwyn creu profiad dysgu rhyngweithiol wrth flaenoriaethu diogelwch.


I archebu gweithdy, cysylltwch â:

Swyddog Dysgu ac Allgymorth
Y Ty Weindio,, Cross Street, Tredegar Newydd NP24 6EG
Ffôn: 01443 822 666
Ebost: quantf@caerphilly.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon: