01443 822666

Oriel y Gorllewin

Ewch i archwilio a darganfod!

Dewch i ddarganfod hanes cudd De Cymru yn Oriel y Gorllewin, lle byddwch yn gweld arddangosfa barhaol o sêr ein casgliad. O’r Rhufeiniaid i Chwyldroeon, Cestyll I Gafaliriaid, ac o’r Oes Haearn i’r Gwaith Haearn, mae llawer i’w weld, ei wneud a’i archwilio!

Mae Oriel y Gorllewin yn adrodd hanes De Cymru drwy hanesion pobl gyffredin. Rydym yn annog ymwelwyr i ymgysylltu â hanes drwy gyffwrdd, arogli a chwarae â’n harddangosfeydd rhyngweithiol. Mae’r straeon rydyn ni’n eu hadrodd yn yr oriel hon yn rhai yr hoffem i bawb eu rhannu, felly mae croeso i chi ddod â’r teulu cyfan i fwynhau archwilio hanes yr ardal.

Rhai sylwadau gan ein hymwelwyr:

Roedd yn ardderchog! Un o'r amgueddfeydd ymarferol gorau rydw i erioed wedi bod iddi.

Diddorol ac addysgiadol iawn, yn enwedig i blant.

Mae’n lle mor arbennig! Yn bleserus iawn i'r teulu cyfan. Da iawn, yn enwedig gan fod cyfle i ryngweithio â'r arddangosion. Roedd yn ymweliad difyr iawn i bob un ohonom.

Edrychwch ar rai o'r gwrthrychau cyffrous y gallwch eu gweld ar ymweliad ag Oriel y Gorllewin

Rhannwch y dudalen hon: