01443 822666

Gwirfoddolwyr

Cymorth i Gyfeillion a Gwirfoddolwyr

Mae gan y Tŷ Weindio grŵp ffyniannus a brwdfrydig o Gyfeillion a Gwirfoddolwyr. Maent yn cefnogi’r Tŷ Weindio mewn sawl ffordd, o godi arian a hyrwyddo, i gymorth ymarferol.

Mae Cyfeillion a Gwirfoddolwyr y Tŷ Weindio yn helpu i gefnogi’r amgueddfa drwy wneud y canlynol:

 • Gweithredu fel clwb cefnogwyr i ennyn brwdfrydedd dros y Tŷ Weindio.
 • Annog pobl eraill i ddod i fwynhau’r Tŷ Weindio a chymryd rhan yn ei weithgareddau.
 • Helpu i godi arian i wella gwasanaethau a chyfleusterau yn y Tŷ Weindio.
 • Cael y cyfle i wirfoddoli yn y Tŷ Weindio a’i helpu i ddarparu gwasanaethau gwell a newydd.
 • Cyfrannu at dwf a llwyddiant y Tŷ Weindio yn y dyfodol.

Gweithgareddau a phrosiectau

Gall Ffrindiau a Gwirfoddolwyr gymryd rhan yn yr amgueddfa mewn sawl ffordd wahanol.

Fel Ffrind

Gallwch:

 • Mynychu digwyddiadau cymdeithasol rheolaidd.
 • Derbyn gwahoddiadau i weld arddangosfeydd cyn iddynt agor i’r cyhoedd yn y Tŷ Weindio.
 • Derbyn gostyngiad o 10% yn Siop Anrhegion a Siop Goffi y Tŷ Weindio.
 • Gwneud archebion ymlaen llaw ar gyfer digwyddiadau arbennig y Tŷ Weindio.
 • Derbyn cylchlythyr rheolaidd.
 • Cyfrannu at y gwasanaethau a’r cyfleusterau yn y Tŷ Weindio drwy ffioedd aelodaeth.

Digwyddiadau Cymdeithasol Cyfeillion a Gwirfoddolwyr


Fel Gwirfoddolwr

Gallwch dderbyn yr holl fanteision hyn yn ogystal â chymryd rhan mewn rhai prosiectau cyffrous a helpu gyda phob math o agweddau ar yr amgueddfa:

 • Tîm Blaen y Tŷ – helpu i groesawu a gofalu am anghenion ein hymwelwyr.
 • Tîm Digwyddiadau – helpwch i gynnal digwyddiadau arbennig i’n hymwelwyr.
 • Tîm Dysgu – helpu i gyflwyno sesiynau dysgu a gweithgareddau ar gyfer ymweld â grwpiau ysgol.
 • Tîm Rheoli Casgliadau – cofnodi a dogfennu ein casgliad cynyddol o arteffactau.
 • Tîm Cynnal a Chadw Peiriannau – helpwch i ofalu am ein peiriant dirwyn i ben.
 • Tîm Ymchwil – archwilio a hyrwyddo treftadaeth yr ardal.
 • Tîm Arddangosfeydd – cyfrannu at arddangosfeydd ac arddangosfeydd newydd.

Rhai o'n Gwirfoddolwyr ar waith


Dod yn Ffrind neu’n Wirfoddolwr

Fel Ffrind neu Wirfoddolwr i’r Tŷ Weindio byddwch yn derbyn llawer o fudd-daliadau, gan gynnwys:

 • Gostyngiad o 10% yn y Siop Anrhegion a’r Siop Goffi yn y Tŷ Weindio.
 • Cyfleoedd unigryw i weld arddangosfeydd cyn iddynt agor i’r cyhoedd ac i fynychu derbyniadau gwin ar gyfer ein holl arddangosfeydd newydd.
 • Y cyfle i fod yn rhan o drafodaethau ar gynlluniau ar gyfer y Tŷ Gwynt yn y dyfodol.
 • Parti Nadolig Ffrindiau a Gwirfoddolwyr – cyfle i ddod at ei gilydd a mwynhau hwyl yr ŵyl yn yr amgueddfa!
 • Mynediad â blaenoriaeth i’n llyfrgell ymchwil a’r casgliadau ymchwil hanes teuluol.
 • Y cyfle i fynychu ein cyfarfod blynyddol i ddarganfod sut mae eich aelodaeth wedi helpu i gefnogi’r amgueddfa.
 • Gweld ymlaen llaw yr hyn sydd yn y siop ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod!

Cysylltwch â ni am ffurflenni cais neu i gael rhagor o wybodaeth am ddod yn Gyfaill neu’n Wirfoddolwr.

Rhannwch y dudalen hon: