01443 822666

Y Nadolig yng Nghymru adeg Oes Fictoria

Ar ddechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd yr arfer o ddathlu’r Nadolig bron â dod i ben (anodd credu’r peth!) Aeth pobl Oes Fictoria ati i geisio adfer ysbryd Nadolig Prydain, tinsel a phopeth! Ond a gyrhaeddodd y tymor ewyllys da bobl cymoedd De Cymru?

Mae sesiwn y Nadolig yng Nghymru adeg Oes Fictoria yn dathlu traddodiadau Nadoligaidd gwych Oes Fictoria a’r ffyrdd rhyfedd o ddathlu yng Nghymru.

Gan ddefnyddio ffynonellau gwreiddiol, gwisgoedd, crefftau a’n Mari Lwyd ein hunain, mae’r Nadolig yng Nghymru adeg Oes Fictoria yn lledaenu llawenydd yr ŵyl; yn y dull hanesyddol.

  • Darganfod sut y gwnaeth pobl Oes Fictoria achub y Nadolig (ydy hyn yn wir?)
  • Archwilio tarddiad traddodiadau’r Nadolig heddiw, yn ogystal â rhai y byddai’n well gennym eu hanghofio!
  • Profi’r traddodiadau Nadoligaidd rhyfedd a dychrynllyd sy’n unigryw i Gymru.

Deilliannau dysgu a chysylltiadau â’r cwricwlwm

(Cwricwlwm Drafft i Gymru 2022):

  • Bydd y dysgwyr yn datblygu meddwl drwy ymchwilio i’r byd, y presennol a’r dyfodol, drostynt eu hunain.
  • Bydd y dysgwyr yn datblygu gwerthfawrogiad o dreftadaeth sy’n helpu i lunio eu hunaniaeth eu hunain.
  • Bydd y dysgwyr yn nodi heriau’r gorffennol, heriau presennol a heriau a ragwelir y maent hwy a’u cymunedau lleol, Cymru a’r byd ehangach yn eu hwynebu.

Beth yw’r cynllun ar gyfer y gweithdy?

Mae’r Nadolig yng Nghymru adeg Oes Fictoria yn sesiwn ddwy awr.

Amser Gweithgaredd
45 munud Sut achubodd pobl Oes Fictoria y Nadolig
20 munud Nadolig i lawr y pyllau glo: profiadau Cymry cyffredin
30 munud Traddodiadau’r Nadolig yng Nghymru
25 munud Nadolig Dychrynllyd Oes Fictoria: awduron a stori ysbrydion y Nadolig

Beth yw’r pris?

£200 fesul sesiwn. Gostyngiadau ar gael ar gyfer archebion lluosog.

I archebu gweithdy cysylltwch â:

Swyddog Dysgu ac Allgymorth
Tŷ Weindio, Stryd Cross, Tredegar Newydd NP24 6EG
Ffôn: 01443 822 666
E-bost: quantf@caerphilly.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon: