01443 822666

Cymoedd Fictorianaidd

Ffrwydrodd diwydiannau glo, haearn a rheilffyrdd a dyfodd bron dros nos yng nghymoedd Cymru Oes Fictoria ac ar unwaith trawsnewidiwyd bywydau pobl… ond ddim mewn ffordd dda!

Mae gweithdy’r Cymoedd Fictoraidd yn rhannu straeon tywyll, annymunol a pheryglus ynghylch cymoedd De Cymru drwy hanesion pobl gyffredin.

Mae’r gweithdy rhyngweithiol hwn yn cynnwys cyffwrdd gwrthrychau, gwisgoedd, ffynonellau gwreiddiol a chwarae rôl i ddatgelu’r gwirioneddau am y Fictoriaid na ddywedodd Dickens wrthych erioed.

  • Darganfyddwch y cyfrinachau tywyll ar waelod pyllau glo’r bedwaredd ganrif ar bymtheg.
  • Profwch gartref teulu dosbarth gweithiol yn ystod oes Fictoria.
  • Profwch yr ysgol yng Nghymru yn ystod Oes Fictoria – ac ni fyddwch byth yn cwyno am eich ysgol eto!

Deilliannau dysgu a chysylltiadau â’r cwricwlwm

(Cwricwlwm Drafft i Gymru 2022):

 

  • Trwy ymholi a darganfod, ennill gwell dealltwriaeth o’r cysyniadau sy’n sail i’r Dyniaethau, a’u cymhwyso mewn cyd-destunau lleol, cenedlaethol a byd-eang.
  • Adolygu’r ffyrdd y caiff digwyddiadau a phrofiadau’r byd eu cynrychioli a’u dehongli, gan ddefnyddio’r wybodaeth hon i lunio eu safbwyntiau gwybodus eu hunain.
  • Datblygu dealltwriaeth o natur gymhleth, lluosog ac amrywiol cymdeithasau yng Nghymru a’r byd ehangach.

Beth yw’r cynllun ar gyfer y gweithdy?

Sesiwn ddwy awr yw gweithdy’r Cymoedd Fictoraidd.

Amser Gweithgaredd
45 munud Byw a gweithio yn y cymoedd diwydiannol
30 munud Gwaith menywod: hyd yn oed yn galetach na’r dynion!
45 munud Ysgol a chwarae; Oes Fictoria

Beth yw’r pris?

£200 fesul sesiwn. Gostyngiadau ar gael ar gyfer archebion lluosog.

I archebu gweithdy cysylltwch â:

Swyddog Dysgu ac Allgymorth
Tŷ Weindio, Stryd Cross, Tredegar Newydd NP24 6EG
Ffôn: 01443 822 666
E-bost: quantf@caerphilly.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon: