01443 822666

Gofod Cyd-Weithio

Y mis hwn, bydd y lle swyddfa rhannu yn y Tŷ Weindio am ddim i bawb ei ddefnyddio! Gweithiwch yn lleol mewn man gwaith diogel gyda chyfleusterau da a choffi gwych, gan arbed costau tanwydd ar yr un pryd.

Rhaid archebu desgiau ymlaen llaw.

 

Ydych chi am wella’ch cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith trwy arbed amser cymudo a gweithio’n lleol? Gallech arbed arian ar gostau tanwydd a theithio a hefyd gael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd.

Yn ddiweddar, mae Amgueddfa’r Tŷ Weindio wedi agor man gweithio diogel gyda pharcio da a choffi gwych.

Mae desgiau’n costio £6 am 3 awr. Ar gael am ddim i drigolion Pennau’r Cymoedd ar hyn o bryd.

Ar agor 9:30yb-5:30yp Dydd Mawrth i Dydd Sadwrn

Ffoniwch 01443 822666 i gadw lle

Rhannwch y dudalen hon: