01443 822666

Newyddion a digwyddiadau

News thumbnail

30% Bant ar Anrhegion

12 December, 2022

30% bant ar yr holl stoc anrhegion yn y Tŷ Weindio. Angen anrhegion Nadoligaidd? Beth am alw i mewn i siop Anrhegion y Tŷ Weindio mae gennym ni ddewis eang […]

Darllenwch '30% Bant ar Anrhegion' >

News thumbnail

Addurno i Ddathlu Jiwbilî Platinwm y Frenhines

23 May, 2022

I ddathlu Jiwbilî Platinwm y Frenhines 2022, byddwn yn coroni Caerffili gyda baneri sy’n addas ar gyfer brenhines! Coronwch eich cartref gyda bynting wedi’u gwneud â llaw gan ddefnyddio’r templedi […]

Darllenwch 'Addurno i Ddathlu Jiwbilî Platinwm y Frenhines' >

News thumbnail

Cau ar 28 Medi

27 September, 2022

Yn anffodus bydd y Tŷ Weindio ar gau Dydd Mercher 28 Medi am un diwrnod. Ymddiheuriadau am yr anhyfleustra.

Darllenwch 'Cau ar 28 Medi' >

News thumbnail

Clwb Crefft Yr Haf

21 July, 2022

Gobeithio y gallwch chi ymuno â ni am Clwb Crefft Yr Haf yn y Tŷ Weindio. Galwch heibio rhwng 11yb-12yp neu 2yp-3yp i gael hwyl a byddwch yn greadiogel. Ni […]

Darllenwch 'Clwb Crefft Yr Haf' >

News thumbnail

Crefftau Pasg 6ed o Ebrill

4 April, 2023

Ymunwch â ni ar gyfer Crefftau Pasg! Darganfyddwch yr holl fanylion isod:

Darllenwch 'Crefftau Pasg 6ed o Ebrill' >

News thumbnail

Cyfle Gwirfoddoli Newydd

31 August, 2022

Mae cyfle cyffrous wedi agor yn y Tŷ Weindio. Rydym ar hyn o bryd yn chwilio am wirfoddolwyr newydd ar gyfer ein tîm gofal casgliadau! Os ydych chi’n angerddol am […]

Darllenwch 'Cyfle Gwirfoddoli Newydd' >

News thumbnail

Cymunedau Caerffili Addurno i Ddathlu’r Jiwbilî

9 June, 2022

Diolch i bawb a gymerodd ran mewn creu bynting i addurno Caerffili ar gyfer jiwbilî platinwm y frenhines. Os roeddech wedi derbyn pecyn crefft Clwb Celf, wedi dod i un […]

Darllenwch 'Cymunedau Caerffili Addurno i Ddathlu’r Jiwbilî' >

News thumbnail

Diweddariadau cyffrous am y Tŷ Weindio

22 February, 2022

Efallai y byddwch chi’n sylwi ar rai newidiadau mawr yn y Tŷ Weindio, gan ddechrau gyda tho newydd ar gyfer yr ystafell weindio! Ond, mae llawer wedi bod yn digwydd […]

Darllenwch 'Diweddariadau cyffrous am y Tŷ Weindio' >

News thumbnail

Gofod Swyddfa a Rennir ar Agor

8 August, 2022

Ydych chi am wella’ch cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith trwy arbed amser cymudo a gweithio’n lleol? Gallech arbed arian ar gostau tanwydd a theithio a hefyd gael effaith gadarnhaol ar […]

Darllenwch 'Gofod Swyddfa a Rennir ar Agor' >

News thumbnail

Gweithdy Teuluoedd Rhad Ac Am Ddim

24 May, 2023

Mae’r Rhufeiniaid yn dod! Ymunwch â ni Dydd Mercher 31 Mai wrth i ni archwilio bywyd y Rhufeiniad yng Nghymru a’r bobl y gwnaethant eu concro: y drwg, y cas […]

Darllenwch 'Gweithdy Teuluoedd Rhad Ac Am Ddim' >

News thumbnail

Homelands yn cael sylw gan travelmag.com

31 March, 2023

Mae arddangosfa Neil Carroll, Homelands, a fydd yn agor yn Oriel Ddwyreiniol y Tŷ Weindio ddydd Sadwrn 13 Mai 2023, wedi cael sylw yn erthygol travelmag.com ‘Exhibitions to Visit in […]

Darllenwch 'Homelands yn cael sylw gan travelmag.com' >

News thumbnail

Rydym yn Enillwyr Gwobr Sandford 2022!

22 September, 2022

Mae Amgueddfa’r Tŷ Weindio wedi llwyddo i gael Gwobr Sandford fawreddog am Addysg Treftadaeth 2022. Yn rhan o Wasanaeth Amgueddfeydd a Threftadaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, mae’r Tŷ Weindio wedi […]

Darllenwch 'Rydym yn Enillwyr Gwobr Sandford 2022!' >

Rhannwch y dudalen hon: