01443 822666

Straeon dychrynllyd

Mae oes Fictoria yn cael ei chofio fel cyfnod o foderneiddio. Ond arweiniodd ddiddordeb brwd Prydain yn yr 19eg ganrif am ysbrydion, ellyllon a phethau erchyll at ffrwydrad genre llenyddol enwog: straeon ysbrydion Fictoraidd.

Mae Straeon dychrynllyd yn archwilio sut y deilliodd obsesiwn pobl oes Fictoria gyda phopeth dychrynllyd o gymdeithas a oedd yn prysur ddatblygu a moderneiddio.

Gan ddefnyddio straeon wedi’u cwtogi o Oes Fictoria, propiau rhyngweithiol a’ch dychymyg eich hun, byddwch yn darganfod nodweddion stori ysbrydion dychrynllyd a difyr, cyn creu eich un chi!

  • Darganfod pam roedd pobl oes Fictoria wrth eu bodd yn codi ofn ar eu hunain gyda straeon dychrynllyd.
  • Archwilio’r pecyn cymorth hanfodol ar gyfer ysgrifennu stori ysbrydion wirioneddol frawychus.
  • Profi traddodiad oes Fictoria o adrodd straeon ysbrydion (os ydych chi’n ddigon dewr)!

Deilliannau dysgu a chysylltiadau â’r cwricwlwm

(Cwricwlwm Drafft i Gymru 2022):

Llafaredd:

  • Gwrando’n ofalus a chreu cysylltiadau rhwng yr hyn y maent yn ei ddysgu a’r hyn y maent eisoes yn ei wybod.
  • Cyfrannu at drafodaeth grŵp, rhannu syniadau a gwybodaeth.

Ysgrifennu:

  • Defnyddio strwythur sylfaenol ar gyfer ysgrifennu.
  • Defnyddio iaith sy’n briodol i ysgrifennu.

Beth yw’r cynllun ar gyfer y gweithdy?

Sesiwn ddwy awr yw Straeon Dychrynllyd.

Amser Gweithgaredd
25 munud Pam roedd pobl oes Fictoria wrth eu boddau â stori ysbrydion dda: o Dickens i’r chwiorydd Fox
15 munud Beth sy’n gwneud stori’n ddychrynllyd?
15 munud Beth yw ysbryd da?
30 munud Creu stori sy’n ymhyfrydu ac yn arswydo
15 munud Rhannu darnau gorau (neu efallai ddarnau brawychus?)

Beth yw’r pris?

£200 fesul sesiwn. Gostyngiadau ar gael ar gyfer archebion lluosog.

I archebu gweithdy cysylltwch â:

Swyddog Dysgu ac Allgymorth
Tŷ Weindio, Stryd Cross, Tredegar Newydd NP24 6EG
Ffôn: 01443 822 666
E-bost: quantf@caerphilly.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon: