01443 822666

Rhuthr y Rhufeiniaid

AD 78: llwyddodd y Rhufeiniaid (o’r diwedd) i orchfygu Cymru a gwnaethant  ddechrau ceisio sefydlu eu harferion nhw yma. Ond gan eu bod yn delio â’r ymladdwyr mwyaf ffyrnig a dirdynnol ym Mhrydain, doedd hyn ddim yn hawdd.

Mae gweithdy Rhuthr y Rhufeiniaid yn archwilio sut beth oedd bywyd i’r Rhufeiniaid yng Nghymru a’r bobl roedden nhw’n eu concro: y drwg, y creulon a’r ffiaidd llwyr!

Cewch gyfle i gyffwrdd gwrthrychau, ffynonellau gwreiddiol, chwarae rôl a hyd yn oed modelu clai yn y gweithdy ymarferol hwn a darganfod sut newidiodd y Rhufeiniaid Gymru a’r hyn a adawsant ar eu hôl.

  • Darganfyddwch beth fyddai wedi digwydd i chi pe byddech chi’n mynd yn sâl yng Nghymru yn ystod Oes y Rhufeiniaid, ond bydd arnoch chi angen stumog gref!
  • Archwiliwch y tu mewn i’r baddon Rhufeinig a cheisiwch olchi fel Rhufeiniwr.
  • Profwch fywydau milwyr Rhufeinig pan fyddwch yn mynd i sesiwn ffitrwydd yn AD 43, os ydych chi’n meddwl eich bod yn ddigon heini!

Deilliannau dysgu a chysylltiadau â’r cwricwlwm

(Cwricwlwm Drafft i Gymru 2022):

  • Bydd y dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth o natur gymhleth, lluosog ac amrywiol cymdeithasau yng Nghymru a’r byd ehangach.
  • Gwahoddir dysgwyr i adolygu’n feirniadol y ffyrdd y caiff digwyddiadau a phrofiadau’r byd hwnnw eu cynrychioli a’u dehongli.
  • Trwy feddwl yn feirniadol am eu darganfyddiadau, mae dysgwyr yn dod i gasgliadau gwybodus, ond hefyd yn deall bod rhai casgliadau’n agored i wahanol ddehongliadau.

Beth yw’r cynllun ar gyfer y gweithdy?

Sesiwn ddwy awr yw gweithdy Rhuthr y Rhufeiniaid.

Amser Gweithgaredd
40 munud Y goncwest Rufeinig (a pham y cymerodd gymaint o amser)
20 munud Byw fel Rhufeiniaid; neu, os ydych chi’n anlwcus, fel caethwas
30 munud Gwaddol y Rhufeiniaid yng Nghymru
30 munud Bywyd milwr: y baddondy a’r sesiynau ffitrwydd

Beth yw’r pris?

£200 fesul sesiwn. Gostyngiadau ar gael ar gyfer archebion lluosog.

I archebu gweithdy cysylltwch â:

Swyddog Dysgu ac Allgymorth
Tŷ Weindio, Stryd Cross, Tredegar Newydd NP24 6EG
Ffôn: 01443 822 666
E-bost: quantf@caerphilly.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon: