01443 822666

Cyfle Gwirfoddoli Newydd

31 August, 2022

Mae cyfle cyffrous wedi agor yn y Tŷ Weindio. Rydym ar hyn o bryd yn chwilio am wirfoddolwyr newydd ar gyfer ein tîm gofal casgliadau! Os ydych chi’n angerddol am dreftadaeth, yn dilyn gyrfa mewn amgueddfeydd neu’n awyddus i ddysgu mwy am yr hyn sy’n digwydd y tu ôl i’r llenni, rydyn ni eisiau clywed gennych chi.

Fel gwirfoddolwr, byddwch yn helpu ein Swyddog Casgliadau i ofalu am gasgliad yr amgueddfa o dros 14,000 o wrthrychau, yn cyfrannu at arddangosion newydd ac yn ein helpu i barhau i wella’r ffordd rydym yn rheoli ein casgliadau. Rydym yn croesawu gwirfoddolwyr o bob oed sydd â phrofiadau amrywiol o’r sector amgueddfeydd. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn gweithio gyda thrigolion lleol.

Rydym yn darparu hyfforddiant mewnol mewn gofalu am gasgliadau ac os ydych yn chwilio am yrfa mewn amgueddfeydd, gallwn gynnig cymorth wrth i chi gymryd y cam hwn.

Ar gyfer pob ymholiad neu i fynegi diddordeb mewn gwirfoddoli, ffoniwch ni ar 01443 822666 neu e-bostiwch quantf@caerffili.gov.uk.

Rhannwch y dudalen hon: