01443 822666

Diweddariadau cyffrous am y Tŷ Weindio

22 February, 2022

Efallai y byddwch chi’n sylwi ar rai newidiadau mawr yn y Tŷ Weindio, gan ddechrau gyda tho newydd ar gyfer yr ystafell weindio! Ond, mae llawer wedi bod yn digwydd y tu ôl i’r llenni hefyd, gan sicrhau bod y gwrthrychau rydyn ni’n gofalu amdanyn nhw wedi’u cadw a’u rhannu’n ofalus

Edrychwch ar ein bwletin newyddion isod am yr hyn rydym wedi bod yn ei wneud ac i weld negeseuon yn diolch i’n holl gefnogwyr a chyllidwyr caredig.


Yn gyntaf, ein gwefan newydd wych!

Yn sgil cymorth gan y Gronfa Gelf, rydym wedi gallu arddangos ein gwasanaethau drwy’r wefan newydd hon, ac mae angen i ni ddweud diolch enfawr amdani! Mae ein gwefan newydd yn hyrwyddo arferion diogel COVID-19 drwy ei gwneud hi’n haws i bobl weld ein casgliad ar-lein, yn cydymffurfio â’r holl ofynion perthnasol ac yn ein galluogi i ddangos popeth sydd gan y Tŷ Weindio ei gynnig i chi. Rydym yn edrych ymlaen at elwa i’r eithaf arni gan gyhoeddi manylion yr holl gyfleoedd gwych sydd ar gael.

Art Fund logo


Adfer yr Injan Weindio

Roeddem yn ddigon ffodus i gael cyllid drwy Gronfa Gwasanaeth Diwylliannol Awdurdodau Lleol gan Lywodraeth Cymru, ac adferwyd un silindr o’n hinjan weindio Fictorianaidd. Treuliodd Tim a’r tîm o Context Engineering Ltd wythnos yn atgyweirio, cynnal a pheintio’r silindr, ar ôl i ddifrod dŵr yn ystod y cyfnod clo achosi problem rydu enfawr. Edrychwch ar y canlyniadau, credwn ei fod yn edrych yn wych!


Paratoi ar gyfer Ymwelwyr

Rydym wedi bod yn paratoi’r Tŷ Weindio i sicrhau ei bod yn ddiogel croesawu ein hymwelwyr yn ôl. Rydym yn ddyledus iawn i Lywodraeth Cymru am eu cefnogaeth drwy’r Gronfa Cadernid Diwylliannol, sydd wedi rhoi popeth sydd ei angen arnom i’ch cadw’n ddiogel yn ystod eich ymweliad, gan gynnwys offer diheintio dwylo. Felly gallwch ymweld â ni’n hyderus.


Trawsnewid ein Casgliadau

Transforming our Collections

Rydym yn gyffrous iawn i gyhoeddi y byddwn yn trawsnewid y ffordd rydym yn gofalu am ein casgliadau yn y Tŷ Weindio. Gyda diolch enfawr i Lywodraeth Cymru am gyllid drwy’r Grant Cyfalaf Trawsnewid, byddwn yn sicrhau ein bod yn cadw ein hinjan weindio a’n casgliadau o wrthrychau o dan yr amodau gorau posibl, i’w diogelu ar eich cyfer am flynyddoedd i ddod. Byddwch yn barod am rai newidiadau mawr, gan ddechrau gyda’r ystafell droellog.


Baner Caban Penallta wedi dychwelyd

Bydd ymwelwyr craff â’r Tŷ Weindio wedi sylwi bod un o’n hoff wrthrychau ni ar goll o’i le arferol. Aeth Baner Undeb Cenedlaethol y Glowyr Caban Penallta o’r streic ym 1984/85 yr holl ffordd i Gaerwysg am ofal a sylw angenrheidiol gan Morwena Stephens, sy’n warchodwr arbennig. Hefyd, aeth y faner ar daith arall i gala Undeb Cenedlaethol y Glowyr! Diolch am gymorth ariannol gan Ffederasiwn Amgueddfeydd Cymru, mae wedi dychwelyd ac yn edrych yn well nag erioed. Beth am ymweld â ni i weld y faner yn ôl yn y Tŷ Weindio?


Arddangosfa Cynhyrchwyr Amgueddfa Cymru yn y Tŷ Weindio

Cawsom ni amser gwych yn gweithio gydag aelodau o rwydwaith cynhyrchwyr Amgueddfa Cymru rhwng 2021 a 2022. Tri chynhyrchydd artistig. Tair arddangosfa yn ein Horiel Ddwyreiniol ni. Llawer o waith anhygoel gan artistiaid ifanc newydd o Gymru. Diolch yn fawr i Ffion Denman: ‘The Post-Industrial North and South’, Annie Fenton: ‘Social Fabric’ a Hannah Newell: ‘Around the World in 80 Paintings’. Cadwch lygad am waith gan yr artistiaid hyn yn y dyfodol. Mae gennym ni deimlad bod pethau gwych o’u blaenau nhw!

Ffion Denman show Social Fabric show Hannah Newell poster

Rhannwch y dudalen hon: