01443 822666

Cymunedau Caerffili Addurno i Ddathlu’r Jiwbilî

9 June, 2022

Diolch i bawb a gymerodd ran mewn creu bynting i addurno Caerffili ar gyfer jiwbilî platinwm y frenhines. Os roeddech wedi derbyn pecyn crefft Clwb Celf, wedi dod i un o’n gweithdai neu wedi defnyddio ein templedi gartref, rydym wedi bod wrth ein bodd yn gweld eich creadigaethau’n cael eu harddangos ledled Caerffili. Mae wedi bod yn wych dathlu’r jiwbilî gyda’n cymunedau yng Nghaerffili!

Gwnaethpwyd hyn i gyd yn bosibl gan ein cyfranwyr a’n cefnogwyr gwych. Diolch arbennig i Naz am ei holl waith caled a chreadigedd anhygoel. Edrychwch ar ei thudalennau am fwy o gyfleoedd i ddechrau crefftio Ziba Creative (@ZibaCreativeUK) / Twitter ac i Fusion Torfaen a Chaerffili, Dŵr Cymru, Lewis Peirianneg Sifil a Chyngor Caerffili am eu rhoddion hael a wnaeth y prosiect hwn am ddim i gyfranogwyr.

Fusion Torfaen & Caerphilly (@FTorfaen) / Twitter

Welsh Water (@DwrCymru) / Twitter

Lewis Civil Engineering (lewis-ltd.co.uk)

Cadwch lygad ar ein gwefan a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol am lawer mwy o weithgareddau hwyliog sydd ar y gweill yn y Tŷ Weindio drwy gydol gwyliau’r haf.

Rhannwch y dudalen hon: