01443 412248

Tun Cyflog Mwyngloddio

Mining pay tin
Cliciwch ar y llun i'w ehangu

Am yr arddangosfa

Adnabod rhif:
YSTRV.2003.22
Disgrifiad:
Tun cyflog o Lofa Elliot. Metel, silindrog gyda chaead colfachog. Nid oedd y rhain yn cael eu defnyddio mwyach ar ôl tua 1930. Cafodd yr un hwn ei ddarganfod yn iard goed Glofa Elliot. Roeddech chi'n rhoi rhif eich doced ac roedd y tun cyflog yn cael ei roi i chi – nid oeddech chi'n cadw'r un rhif, ac roedd yn rhaid i chi wirio'ch cyflog eich hun.
Geiriau allweddol: Cyflog, Glofa Elliot, Mwyngloddio,
Rhannwch y dudalen hon: