01443 412248

Traphont Llanbradach

Cliciwch ar y llun i'w ehangu

Am yr arddangosfa

Adnabod rhif:
YSTRV.2005.1.196
Disgrifiad:
Llun o draphont Llanbradach yn cael ei hadeiladu.
Casgliad :
Arthur Wright
Deunydd:
Plât gwydr
Tarddle:
Llanbradach
Geiriau allweddol: Arthur Wright, Llanbradach, Traphont,
Rhannwch y dudalen hon: