01443 412248

Maen Catwg

Cliciwch ar y llun i'w ehangu

Am yr arddangosfa

Adnabod rhif:
YSTRV.2005.1.157
Disgrifiad:
Llun o Faen Catwg yng Ngelligaer. Mae'r garreg dywodfaen fawr hon wedi'i marcio gyda dros 40 o gafn-nodau ac mae'n enghraifft o gelfyddyd creigiau sy'n dyddio o Oes Newydd y Cerrig a'r Oes Efydd.
Casgliad :
Arthur Wright
Deunydd :
Plât gwydr
Tarddle:
Gelligaer
Geiriau allweddol: Arthur Wright, Gelligaer,
Rhannwch y dudalen hon: