01443 412248

Llun o Geudyllau

Cliciwch ar y llun i'w ehangu

Am yr arddangosfa

Adnabod rhif:
YSTRV.2005.1.178
Disgrifiad:
Llun o geudyllau yn Nhreharris, yn dangos yr afon gyda cherrig mawr anarferol.
Casgliad :
Arthur Wright
Deunydd:
Plât gwydr
Tarddle :
Treharris
Geiriau allweddol: Arthur Wright, Treharris,
Rhannwch y dudalen hon: