01443 412248

Beibl Cymraeg

Cliciwch ar y llun i'w ehangu

Am yr arddangosfa

Adnabod rhif:
YSTRV.2003.54
Disgrifiad:
Beibl Cymraeg, o tua 1900. Mae'n cynnwys arysgrifen yn Gymraeg, wedi'i ddyddio 1907, yn cyflwyno'r Beibl i Mr Eli Price, Arolygwr Ysgol Sul yng Nghapel Saion, Bedwas.
Tarddle:
Bedwas
Geiriau allweddol: Anghydffurfiol, Bedwas, Capel,
Rhannwch y dudalen hon: